İlçe 20152014201320122011201020092008200720001990
BAHŞILI

Toplam:

6.772

6910

7.032

8.525

11.058

Erkek:

3.354

3425

3.525

4.352

5.594

Kadın:

3.418

3485

3.507

4.173

5.464

İlçe Merkezi:

5.518

5.523

5.545

5.790

6.317

Köy:

1.254

1.387

1.487

2.735

4.741

BALIŞEYH

Toplam:

5.782

6100

6.633

5.170

5.447

7.006

7.770

8.851

8.221

13.702

14.097

Erkek:

2.955

3130

3.363

2.618

2.760

3.526

3.894

4.488

4.165

7.334

6.913

Kadın:

2.827

2970

3.270

2.552

2.687

3.480

3.876

4.363

4.056

6.368

7.184

İlçe Merkezi:

2.001

2.087

2.240

2.741

2.845

2.086

2.195

2.547

2.480

3.344

2.078

Köy:

3.781

4.013

4.393

2.429

2.602

4.920

5.575

6.304

5.741

10.358

12.019

ÇELEBİ

Toplam:

2.183

2318

3.233

1.733

1.891

7.006

2.212

2.236

2.178

7.210

9.415

Erkek:

1.109

1161

1.647

846

921

3.526

1.072

1.082

1.058

3.768

4.658

Kadın:

1.074

1157

1.586

887

970

3.480

1.140

1.154

1.120

3.442

4.757

İlçe Merkezi:

816

913

1.567

781

782

2.086

778

846

811

3.333

4.068

Köy:

1.367

1.405

1.666

952

1.109

4.920

1.434

1.390

1.367

3.877

5.347

DELİCE

Toplam:

8.376

8914

10.131

8.689

9.167

7.006

10.648

11.723

11.035

31.042

27.668

Erkek:

4.143

4437

5.057

4.297

4.565

3.526

5.263

5.803

5.421

16.528

14.287

Kadın:

4.233

4477

5.074

4.392

4.602

3.480

5.385

5.920

5.614

14.514

13.381

İlçe Merkezi:

4.314

2.298

2.540

5.465

5.808

2.086

2.672

2.881

2.929

10.512

7.415

Köy:

4.062

6.616

7.591

3.224

3.359

4.920

7.976

8.842

8.106

20.530

20.253

KARAKEÇİLİ

Toplam:

3.365

4077

4.371

3.355

3.375

7.006

3.689

3.920

3.835

8.296

8.699

Erkek:

1.697

2059

2.203

1.662

1.657

3.526

1.818

1.914

1.905

4.200

4.263

Kadın:

1.668

2018

2.168

1.693

1.718

3.480

1.871

2.006

1.930

4.096

4.436

İlçe Merkezi:

3.128

3.817

4.068

3.092

3.115

2.086

3.394

3.612

3.544

7.851

6.576

Köy:

237

260

303

263

260

4.920

295

308

291

445

2.123

KESKİN

Toplam:

16.729

17814

20.054

17.004

17.519

20.716

21.619

21.532

21.371

59.150

41.732

Erkek:

8.252

8802

10.022

8.445

8.718

10.378

10.827

10.923

10.728

30.844

21.319

Kadın:

8.477

9012

10.032

8.559

8.801

10.338

10.792

10.609

10.643

28.306

20.413

İlçe Merkezi:

9.491

9.911

9.667

11.060

11.388

10.579

11.084

10.853

11.271

34.827

20.044

Köy:

7.238

7.903

10.387

5.944

6.131

10.137

10.535

10.679

10.100

24.323

21.688

MERKEZ

Toplam:

198.132

197037

195.971

17.004

17.519

20.716

21.619

21.532

21.371

59.150

41.732

Erkek:

98.824

98234

97.616

8.445

8.718

10.378

10.827

10.923

10.728

30.844

21.319

Kadın:

99.308

98803

98.355

8.559

8.801

10.338

10.792

10.609

10.643

28.306

20.413

İlçe Merkezi:

193.708

189.044

187.480

11.060

11.388

10.579

11.084

10.853

11.271

34.827

20.044

Köy:

4.424

7.993

8.491

5.944

6.131

10.137

10.535

10.679

10.100

24.323

21.688

SULAKYURT

Toplam:

6.685

7089

7.773

9.544

7.610

8.575

10.383

9.093

9.427

16.480

18.740

Erkek:

3.439

3643

4.033

4.871

3.849

4.293

5.148

4.518

4.649

8.174

9.172

Kadın:

3.246

3446

3.740

4.673

3.761

4.282

5.235

4.575

4.778

8.306

9.568

İlçe Merkezi:

2.420

2.545

2.417

6.107

3.945

2.825

2.569

2.625

2.769

6.344

5.754

Köy:

4.265

4.544

5.356

3.437

3.665

5.750

7.814

6.468

6.658

10.136

12.986

YAHŞİHAN

Toplam:

22.247

20833

19.460

17.675

16.618

8.575

15.997

13.322

12.963

14.098

11.299

Erkek:

11.251

10906

10.173

9.201

7.850

4.293

8.023

6.900

6.680

7.697

5.821

Kadın:

10.996

9927

9.287

8.474

8.768

4.282

7.974

6.422

6.283

6.401

5.478

İlçe Merkezi:

19.493

17.966

16.307

16.616

15.506

2.825

12.420

9.573

9.166

8.215

5.695

Köy:

2.754

2.867

3.153

1.059

1.112

5.750

3.577

3.749

3.797

5.883

5.604

YAYINLAR Kitaplar

BELEDİYELERİN SINIRLARI

TÜRKİYE`DE ULUSAL VE YEREL PLANLAMA İLİŞKİLERİ: MERSİN İLİ ÖRNEĞİ

YEREL YÖNETİMLER İÇİN MAL ALIMI İHALELERİ KILAVUZU

Tüm Yayınlar
TODAİE (Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü) Yerel Yönetimler Merkezi
85. Cadde Yücetepe 06100, ÇANKAYA / ANKARA
"YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı" Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) Yerel Yönetimler Merkezi'ne aittir. YerelNET'in içeriğini oluşturan bilgiler, uzmanların katkılarıyla hazırlanmıştır. Uzmanlar tarafından hazırlanan içeriğin hukuki sorumluluğu tümüyle yazarlarına aittir. İlgili içeriğe istinaden idari ve mali sorumluluk gerektiren iş ve işlemlerin yapılması idarelerin kendi sorumluluğu altındadır. YerelNET'de yayımlanan veritabanının içerikleri, ilgili Kamu Kurumları tarafından sağlanmış ve Merkez tarafından güncelleştirilmiştir / güncelleştirilmektedir. Tüm Veritabanları 5.000'e yakın içerik sağlayıcı kullanıcımız tarafından güncel tutulmaktadır. İçerik sağlayıcı kullanıcılar tarafından (Belediye, İl Özel İdare, İlçe ve Birlik) girilen her türlü bilginin hukuki ve cezai sorumluk kendilerine ait olup TODAİE'ye sorumluluk hiçbir şekilde atfedilemez. Yoğun bir emek ve uzmanlık ürünü olan YerelNET'teki tüm bilgi ve materyal, ilgili yasaların koruması altındadır. YerelNET'e ait her türlü yazılım kodu, veritabanı içeriği ve görsel materyal kesinlikle kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden yayınlanamaz ve başka bir bilgisayara yüklenemez. TODAİE Yerel Yönetimler Merkezi, YerelNET içeriğinin kullanımı ile ilgili fikri ya da başka haklarını çiğneyen veya uygulanabilir diğer yasalara aykırı kullanım durumlarına karşı hukuki yollara başvurma hakkını saklı tutar. Yalnızca, ticari olmayan amaçlar için kaynak gösterilerek kullanılabilir. Bu tip kullanımımlarda bilgilerin güvenilirliği ve doğruluğu kaynak gösterilmesine karşın YerelNET'in yükümlülüğünde değildir. TODAİE - Yerel Yönetimler Merkezi her türlü sorumluluğu reddeder.

YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nün bir hizmetidir.